LVC CONSULT NV

Activiteiten: Fiscaliteit | Juridisch | Boekhouding

 

 

 

 

 

 

Fiscaliteit

Wij verlenen adviezen aan ondernemingen, hun aandeelhouders en bestuurders over alle aspecten van de fiscaliteit.
Wegens de voortdurende wijzigende fiscale reglementering wordt veel nadruk gelegd op hun vorming.

Op die wijze kunnen wij een toegevoegde waarde bieden aan kleine en middelgrote ondernemingen op nationaal en internationaal gebied.

Heden ten dage is het immers niet meer voldoende om enkel aandacht te hebben voor het correct registreren van de ondernemingsactiviteit; men moet ook oog hebben voor de fiscale verplichtingen en optimalisatie.

 

Meer specifiek houden wij ons bezig met:

- het opstellen en indienen van aangiftes met betrekking tot alle deelgebieden van de fiscaliteit (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, successie);
- het nagaan van de optimale rechtsvorm;
- het optimaliseren en herstructureren van de fiscaliteit rond onderneming en individu;
- het bijstaan bij reorganisaties (fusies, splitsingen);
- het adviseren bij overnames zowel als koper of verkoper;
- het adviseren en opzetten van internationale structuren;
- de begeleiding van de familiale opvolging in de onderneming (schenkingen, testamenten, tontine, trust, administratiekantoren);
- het nagaan van correcte salarisstructuren (aandelenopties, werknemersparticipaties, split salary...);
- het adviseren en opzetten van joint ventures, holdings, managementvennootschappen, patrimoniumvennootschappen;
- het begeleiden in fiscale procedures;
- het uitvoeren van tax audits.

Tenslotte fungeren wij als aansprakelijk vertegenwoordiger voor BTW-doeleinden.

 

 

Juridisch

Onze juristen houden zich voornamelijk bezig met vennootschap- en contractenrecht. Maar ook op andere rechtsgebieden kunnen wij onze cliënten van dienst zijn.

 

Aangezien wij vele familiale ondernemingen adviseren op het gebied van de opvolging zijn wij eveneens goed thuis in het erfrecht en huwelijksvermogensrecht.

 

Inzake vennootschaprecht worden wij geraadpleegd:

- bij oprichting (keuze vennootschapsvorm, statuten, verhoudingen tussen aandeelhouders, distributieattest, handelsregister)
- bij de werking (raad van bestuur, aandeelhouders, oproepingen, notulen, samenwerking met andere vennootschappen)
- bij reorganisatie (splitsing, fusie, inbreng)..

Indien gewenst duiden wij zelf een notaris aan om in samenwerking met hem voor de nodige formaliteiten te zorgen.

 

Wij bieden ons cliënteel eveneens de mogelijkheid de zetel van hun vennootschap in onze kantoren te domiciliëren.

 

Op het gebied van het contractenrecht stellen wij overeenkomsten op inzake:

- overname van aandelen;
- overname van activiteit;
- aandeelhoudersovereenkomsten;
- huurovereenkomsten;
- managementovereenkomsten;
- samenwerkingsovereenkomsten.

 

In het kader van de internationale tewerkstelling kunnen wij als aansprakelijke voor RSZ-verplichtingen fungeren.Tevens kunnen wij, in samenwerking met een sociaal secretariaat, voor de gehele loonadministratie zorg dragen.

 

 

Boekhouding

Wij werken samen met erkende boekhouders die zorgen voor:

- het voeren van de boekhouding;
- het opstellen en invullen van BTW-aangiftes
- alle verplichtingen met betrekkingen tot de jaarlijkse afsluiting van de boekhouding (opstellen en publiceren van de jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting)